2023 Best China Laser Equipment Manufacturer, looking for wholesalers, agents all over the world.

Lazer arassalaýjy maşyn

Lazer arassalaýjy maşyn

downLoadImg

 

 

1 electronics Elektronika pudagynda arassalamak

Elektronika pudagy oksidi aýyrmak üçin lazeri ulanar, elektronika pudagy oksidi aýyrmak üçin lazeri ulanmak üçin amatlydyr.Kebşirlemezden ozal zynjyr tagtasynda, elektrik aragatnaşygynyň täsirliligini üpjün etmek üçin komponentleriň dykyzlary düýpli de-oksid bolmaly, zyýansyzlandyrmak prosesinde hem çüýlere zeper ýetirip bilmez.Lazer arassalamak ulanylyş talaplaryna laýyk bolup biler we ýokary netijelilik, bir lazeri diňe bir gezek şöhlelendirmeli.

Baglanyşyk önümleri :

WSX ulgamy bilen elde süýümli lazer arassalaýjy

Uly formatly lazer arassalaýjy maşyn

Ruida ulgamy bilen elde süýümli lazer arassalaýjy maşyn

Pulsirlenen lazer arassalaýjy maşyn

Göçme süýümli lazer arassalaýjy maşyn

 

2 pret öňünden taýýarlamak üçin kebşirlemek we kebşirlemek üçin

Lazer bilen kebşirleme taýýarlygy, ýokary hilli kebşirlemäge taýýarlyk görmek üçin, demir we alýumin ýüzlerinden gara we reňkli metallary, çalgy ýaglaryny we beýleki hapalaýjylary aýyrmaga kömek edýän lazer arassalamagyň köp sanly usullaryndan biridir.Şeýle hem tekiz we gözenekli däl kebşirlemegi üpjün edýär.

Baglanyşyk önümleri :

WSX ulgamy bilen elde süýümli lazer arassalaýjy

Uly formatly lazer arassalaýjy maşyn

Ruida ulgamy bilen elde süýümli lazer arassalaýjy maşyn

Pulsirlenen lazer arassalaýjy maşyn

Göçme süýümli lazer arassalaýjy maşyn

 

3 old Galyplary arassalamak

Önümçilik döwründe teker galyplaryny arassalamak, iş wagty tygşytlamak üçin çalt we ygtybarly edilmelidir.Lazer arassalaýyş usuly elýeterli süýümli optiki baglanyşyk we ýagtylyk galyndy örtüklerine getirer ýa-da arassalaýyş böleklerini arassalamak aňsat bolmaz, şonuň üçin amatly we amatly ulanmak.

Baglanyşyk önümleri :

WSX ulgamy bilen elde süýümli lazer arassalaýjy

Uly formatly lazer arassalaýjy maşyn

Ruida ulgamy bilen elde süýümli lazer arassalaýjy maşyn

Pulsirlenen lazer arassalaýjy maşyn

Göçme süýümli lazer arassalaýjy maşyn

 

4 old Köne uçar reňkini arassalamak

Uçar belli bir wagtlap işleýär, uçaryň üstüni reňklemek talap edilýär, soň köne boýag örtügini aýyrmagyň usulyny tapmaly, adaty mehaniki arassalaýyş boýag usuly uçaryň demir ýüzüne zeper ýetirip, gizlin howp döredýär. uçar uçuşyna.Arassalaýjy maşynyň ulanylmagy ýer ýüzüne zyýan bermez. 

Baglanyşyk önümleri :

WSX ulgamy bilen elde süýümli lazer arassalaýjy

Uly formatly lazer arassalaýjy maşyn

Ruida ulgamy bilen elde süýümli lazer arassalaýjy maşyn

Pulsirlenen lazer arassalaýjy maşyn

Göçme süýümli lazer arassalaýjy maşyn

 

5 ating Örtükleri ýerli aýyrmak

Lazer arassalamak awtoulagda we beýleki pudaklarda bolup biler, substrat materialyň bitewiligini saklamak bilen örtükleri we boýaglary aýyryp biler.

Baglanyşyk önümleri :

WSX ulgamy bilen elde süýümli lazer arassalaýjy

Uly formatly lazer arassalaýjy maşyn

Ruida ulgamy bilen elde süýümli lazer arassalaýjy maşyn

Pulsirlenen lazer arassalaýjy maşyn

Göçme süýümli lazer arassalaýjy maşyn

 

Degişli önümler


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!