Metal süýümli lazer kesiji maşyn

Önümler

“Süýümli lazer kesiji maşynyň özboluşly şöhle görnüşi, prinsip esasynda, ýagny: ýeke şöhläniň tegelek lazer şöhlesi bilen, adaty lazer kesmek bilen deňeşdirilende, lazer şöhlesiniň çylşyrymly görnüşini ulanyp, täze süýümli lazer kesiş prosesi. - bir görnüşli süýümli lazer, çylşyrymly şekiliň şöhlesi we lazer kebşirlemekde we lazer kesmek programmalarynda ulanylýan “açar çukury” döretmek üçin lazer energiýasynyň umumy bölümlerini döretmäge mümkinçilik berýär. Galan energiýa eremek üçin bölünip berilýär; Ondan öň esasy şöhle eredilen materialyň üstünde ýokary bug basyşyny paýlamak üçin ulanylýar. Haýsydyr bir lazerde ulanylýanlardan has köp ereýän kesiş akymyna bölekleýin basyş edip biler? koaksial gaz sanjym basyşynyň kesilmegi. Netijede, kesiş gaty dar. Potensial täze tehnologiýa, kesiş tizliginiň köp diapazonynda çyra öndürmeýär we ýokary tizlikli kesmek üçin dar konturda ýokary hilli hem öndürip biler. kesmek.