2021 Best China Laser Equipment Manufacturer, looking for wholesalers, agents all over the world.
TS3015 süýümli lazer kesmek
lazer kebşirleýji maşyn
lazer arassalaýjy maşyn
Süýümli lazer bellik enjamyny bölüň

Biz hakda

Jinan Gold Mark CNC Machinery Co., Ltd.

Jinan Gold Mark CNC Machinery Co., Ltd., maşynlary aşakdaky ýaly gözlemekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly senagat kärhanasydyr: Lazer Engraver, Süýümli lazer bellik enjamy, CNC marşrutizatory.Önümler mahabat tagtasynda, senetçilik we galyp, arhitektura, möhür, bellik, agaç kesmek we oýmak, daş bezegi, deri kesmek, egin-eşik senagaty we ş.m. giňden ulanyldy.Halkara ösen tehnologiýany siňdirmek esasynda müşderilere iň ösen önümçilik we satuwdan soň iň oňat hyzmat hödürleýäris.Soňky ýyllarda önümlerimiz diňe Hytaýda däl, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn gündogar, Europeewropa, Günorta Amerika we beýleki daşary ýurt bazarlarynda-da satyldy.

Koprak oka

Lazer enjamlarynyň görnüşleri

Wideo nusgalary
X
zawod01
zawod02
2
1
Lazer arassalaýjy maşyn işi has amatly edýär

Lazer arassalaýjy maşyn işi has amatly edýär

Adaty arassalaýjy maşyn köp, ýagdaýy kesgitlenenden soň işlemek üçin başga ýere göçmek kyn.Göçme el, süýümli lazer arassalaýjy maşynyň täze stili, ýeňil ululygy, aňsat işleýşi, ýokary güýji arassalamak, kontakt däl, hapalanmaýan aýratynlyklar, çoýun, uglerod polat üçin ...
Turba süýümi lazer kesýän maşynyň artykmaçlygyny bilýärsiňizmi?

Turba süýümi lazer kesýän maşynyň artykmaçlygyny bilýärsiňizmi?

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, islendik täze tehnologiýa peýda bolanyndan başlap köpçülige täze ösüş bilen bilelikde geler.Täze tehnologiýa däp-dessury bozmak islese, özboluşly artykmaçlyklary bolmaly, şonuň üçin lazer kesýän maşynyň artykmaçlyklary näme?1. Çeýeligi Süýümli lazer turbany kesýän maşyn ...
Süýümli lazer kesýän maşyny hakykatdanam bilýärsiňizmi?

Süýümli lazer kesýän maşyny hakykatdanam bilýärsiňizmi?

Çalt ösüşiň bu döwründe käbir täze tehnologiýalar ýüze çykdy.Lazer kesmek tehnologiýasy aýratyn möhümdir.Endokary derejeli önümçilik enjamlarynyň esasy enjamlaryndan biri hökmünde süýümli lazer kesýän maşyn, artykmaçlyklary sebäpli bazarda halanýar.Dürli görnüşler bar ...
Göçme elde süýümli lazer arassalaýjy maşynyň artykmaçlygy

Göçme elde süýümli lazer arassalaýjy maşynyň artykmaçlygy

Adaty senagat arassalaýjy maşyn, käwagt zatlary arassalamak prosesinde materiallara zeper ýetirer.Käbirleriniň belli bir çäklendirmeleri bar, käbirlerinde daşky gurşawyň hapalanmagy çynlakaý.Bu kyn meseleleri çözmek üçin lazer arassalaýjy maşyn dünýä indi!Adwa näme ...
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!