2023 Best China Laser Equipment Manufacturer, looking for wholesalers, agents all over the world.
Täze boş ammar ýa-da zawod açyk meýdan
Täze boş ammar ýa-da zawod açyk meýdan
Täze boş ammar ýa-da zawod açyk meýdan
Täze boş ammar ýa-da zawod açyk meýdan
Täze boş ammar ýa-da zawod açyk meýdan

Biz hakda

Jinan Gold Mark CNC Machinery Co., Ltd.

Jinan Gold Mark CNC Machinery Co., Ltd., maşynlary aşakdaky ýaly gözlemekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly senagat kärhanasydyr: Lazer Engraver, Süýümli lazer bellik enjamy, CNC marşrutizatory.Önümler mahabat tagtasynda, senetçilik we galyp, arhitektura, möhür, bellik, agaç kesmek we oýmak, daş bezegi, deri kesmek, egin-eşik senagaty we ş.m. giňden ulanyldy.Halkara ösen tehnologiýany siňdirmek esasynda müşderilere iň ösen önümçilik we satuwdan soň iň oňat hyzmat hödürleýäris.Soňky ýyllarda önümlerimiz diňe Hytaýda däl, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn gündogar, Europeewropa, Günorta Amerika we beýleki daşary ýurt bazarlarynda-da satyldy.

Koprak oka

Lazer enjamlarynyň görnüşleri

X
办公室 拼 2
1
2
4
5
Co2 lazer nagyş we kesiş maşynynyň artykmaçlygy

Co2 lazer nagyş we kesiş maşynynyň artykmaçlygy

Co2 lazer nagyş maşyn, kagyz gaplamak, plastmassa önümleri, bellik kagyzy, deri mata, aýna keramika, rezin plastmassa, bambuk we agaç önümleri, PCB tagtalary we ş.m. ýaly metal däl materiallaryň köpüsini bellemek üçin amatly.
Uçýan lazer bellik enjamy näme?

Uçýan lazer bellik enjamy näme?

uçýan lazer bellik enjamy derman gaplamalaryny, azyk gaplamalaryny, içgi gaplamalaryny, plastmassa, dokma önümlerini, deri, agaç, senetçilik, çaphana we beýleki pudaklary kesgitlemekde giňden ulanylýar.Adaty statiki lazer bellik enjamy bilen deňeşdirilende, d ...
Şaý-sepler lazer kebşirleýiş maşynynyň artykmaçlygyny bilýärsiňizmi?

Şaý-sepler lazer kebşirleýiş maşynynyň artykmaçlygyny bilýärsiňizmi?

Şaý-sepler elmydama zenan sarp edijileriň gyzgyn gözlegidir, bu asyl şaý-sepleri öndürmek prosesini döwre ýetip bilmeýär we müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilmeýär, şaý-sepler lazer kebşirleýiş maşynlarynyň peýda bolmagy bu kemçiligiň öwezini dolýar.Şonuň üçin ...
CO2 lazer bellik maşynyny hakykatdanam bilýärsiňizmi?

CO2 lazer bellik maşynyny hakykatdanam bilýärsiňizmi?

Co2 lazer bellik enjamy, co2 gazy işleýän gurşaw hökmünde ulanýan lazer galvanometr bellik enjamy.Ipleörelge Co2 lazer co2 gazy gurşaw hökmünde ulanýar, co2 we beýleki kömekçi gazlary akym turbasyna doldurýar we elektrodda ýokary naprýa .eniýe ulanýar, ýalpyldawuk akym emele gelýär ...
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!